Header Ads
 โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองท่าโขลงเสร็จ 21 กรกฎาคมนี้นายกท่าโขลงแจง300 เตียงอาจไม่เพียงพอ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง  ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รอรถโรงพยาบาลมารับ และครอบครัวผู้กักตัวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง  กล่าวว่าได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รอรถโรงพยาบาลมารับ และครอบครัวผู้กักตัวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ที่มีจำนวนจำนวน 106 ครอบครัว และลงพื้นที่เยี่ยมอีกจำนวนทั้งสิ้น 781 ครอบครัวซึ่งก็ได้ดำเนินการสำรวจตามบ้านเรือนประชาชนอย่างเข้มข้นเพื่อจะได้ทราบข้อมูลของผู้ติดเชื้อจริงๆ


อีกทั้งในส่วนของความคืบหน้าการจัดตั้ง “โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองท่าโขลง” ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานีนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้และสามารถรองรับผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด-19 ได้จำนวนทั้งสิ้น 300 เตียงแต่ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงนั้นพบผู้ติดเชื้อเกินกว่าที่โรงพยาบาลสนามจะรองรับได้ ดังนั้นจึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยผู้ที่ไม่มีเตียงเทศบาลจะได้อำนวยความสะดวกในการจัดยารักษาโรคให้แก่ชาวบ้านที่กักตัวอยู่ภายในบ้านพักของตัวเองต่อไป


วุฒิไกร พิมพ์เงิน /รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.