Header Ads
 พังงา-พบอีกเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปหงส์และรูปเขานางหงส์ที่อำเภอทับปุดกว่า80ต้น พบจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา2โครงการ  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่เทศบาลตำบลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 พร้อมด้วย นอ.สยาม  เชิดชิด รอง ผอ.สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่ สนง.ปปท.เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนเรื่องโครงการเสาไฟฟ้าแสงสว่างปะติมากรรม รูปหงส์ และรูปเขานางหงส์ ของเทศบาลตำบลทับปุด โดยมี นายวรวุฒิ สุนทรทัต ปลัดเทศบาลตำบลทับปุด นำเจ้าหน้าที่และเอกสารเข้าชี้แจง ทราบว่าโครงการเสาไฟฟ้าแสงสว่างประติมากรรมรูปเขานางหงส์และรูปหงส์ เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2558 ถึง ปี พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างเสาไฟฟ้ารูปเขานางหงส์ และ รูปหงส์ จำนวน 82 ต้น เป็นเงินงบประมาณรวม 6,213,000 บาท 

      โครงการที่1ปี 2558 เป็นเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปเขานางหงส์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอทับปุด จำนวน 39ต้น วงเงิน 3,250,000 บาท ติดตั้งบนเกาะกลางถนนตลาดทับปุด จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา E-Auction โครงการที่2 ปี2559 เสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปเขานางหงส์ 11ต้น รวมเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท ติดตั้งบนเกาะกลางถนนเพชรเกษมเส้นทางตลาดทับปุด-กระบี่ จัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา โครงการที่ 3 ปี 2560 เสาไฟฟ้ารูปหงส์จำนวน17 ต้น วงเงิน 1,165,000 บาท ติดตั้งในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลทับปุด และเขื่อนริมครองไทรมาศตลาดทับปุด  จัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา โครงการที่ 4 ปี 2561 เสาไฟฟ้ารูปหงส์จำนวน15ต้น วงเงิน 898,000 บาท ติดตั้งบนเขื่อนริมคลองไทรมาศตลาดทับปุด จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา E-Bidding ซึ่งทุกโครงการอยู่ในแผนพัฒนาสามปีของทางเทศบาลตำบลทับปุด และเป็นความต้องการของประชาชนนพื้นที่จริง จากนั้นทางเจ้าหน้าที่รวมรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไปตรวจสอบและลงพื้นที่ตรวจสอบทางกายภาพของเสาไฟฟ้าประติมากรรมทั้ง4โครงการ ซึ่งพบว่ามีความมั่นคงแข็งแรง ใช้วัสดุที่คงทนถาวรใช้งานได้จริง จุดติดตั้งมีความเหมาะสม 

           นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมใน3พื้นที่ของจังหวัดพังงานั้น ขณะนี้ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกันทำให้ราคาบางที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆที่ต่างกัน ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลที่รับได้ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และเป็นความต้องการของประชาชนจริง อยากฝากไปยังทุกหน่วยงานว่า ขอให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำการต่างๆตั้งแต่หลักนิติรัฐ นิติธรรม การถือระเบียบแบบแผน ระเบียบพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้คุ้มค่าคุ้มราคา และหลักการมีส่วนร่วม และที่สำคัญคือหลักความรับผิดชอบ คุ้มค่าสมราคมประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530ขับเคลื่อนโดย Blogger.