Header Ads

 


ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหิน ต.ไม้เค็ดร่วมจัดโครงอาหารปันสุขให้กับผู้ที่ประสบปัญหาผลกระทบจากโรคโควิด 19 และผู้ที่ด้อยโอกาส

 


โครงอาหารปันสุข กับสถานการณ์โควิค 19 ตอนนี้ของจังหวัดปราจีนบุรี หลายๆคนใช้ชีวิตลำบากการทำงานยากขึ้น การทำมาหากินก็ยากขึ้น รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ได้ร่วมตัวจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยผู้ประสบปัญหา และผู้ที่ด้อยโอกาส จึงได้มีเพื่อนๆ และคนทั่วไป ได้นำสิ่งของมาบริจาค และสมทบทุนดำเนินการจัดทำอาหารแจก ให้กับคนทั่วไปที่ประสบปัญหาผลกระทบจากโรคโควิด 19 และผู้ที่ด้อยโอกาสที่เป็นอยู่ขณะนี้ ได้มีโอกาสรับควาสุขกับคณะผู้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ได้แบ่งเบาภาระของผู้ที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ เป้าหมายของโครงการนี้จะจัดอยู่ 5 วันก่อน แต่ถ้ามีผู้บริจาคมาเพิ่มทางคณะก็จะดำเนินการต่อไป เพราะที่จัดครั้งทำนี้ก็ได้รับทุนจากกองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผนดิน และทุนจากชาวบ้าน และนายก อบต.เนินหอม ได้มอบปลามาทำอาหารแจกให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้ก็ได้แรงงานจากจิตอาสาหมู่บ้าน และชาวบ้านมาช่วยกันทำอาหารตลอดทั้ง 5 วันนี้ ทางด้าน นางน้ำค้าง เหล็กศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านแหลมหิน ต.ไม้เค็ด ได้ฝากประชาสัมพันธ์กับทางผู้สื่อข่าวว่า ใครจะร่วมบริจาคทุนในการจัดทำโครงการครั้งนี้ก็ยังร่วมเข้ามาได้ หรือจะแจ้งให้บอกบุญให้ไปทำในแต่ละจุด แต่ละหมู่บ้าน ก็ยินดี ใครจะร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง เครื่องดื่ม หรือร่วมทุน สามารถติดต่อได้ที่ โทร.089-0514804

 

ข่าว-สุรชัย ใจบุญ และ ทีมงาน  TO DAY NEWS
ขับเคลื่อนโดย Blogger.