Header Ads
กาชาดจังหวัดนครสวรรค์จัดตั้ง "ครัวกาชาดเคลื่อนที่ ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด 19"


กาชาดจังหวัดนครสวรรค์จัดตั้ง "ครัวกาชาดเคลื่อนที่ ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด 19" เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ นำไปมอบให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เปิด "ครัวกาชาดเคลื่อนที่ ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด 19" เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ นำไปมอบให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ประจำโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลชุมชนต่างอำเภอ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
โดยวันนี้ได้มอบข้าวกล่องจำนวน 420 กล่องให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ มีความเป็นอยู่ยากลำบาก ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ระบาดโรคโควิด 19 ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 200 กล่อง
และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ประจำโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 50 กล่อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 150 กล่อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักส่วนแยกเขาเขียว 20 กล่อง
ส่วนในวันอื่นๆจะทำการปรุงอาหารสุกใหม่หมุนเวียนมอบให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล  ตามโรงโรงพยาบาลต่างๆให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์ 

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240

ขับเคลื่อนโดย Blogger.