Header Ads
“อำเภอผักไห่ รับมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง”


วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลผักไห่ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายแพทย์วัชระ รักวาทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่ ได้รับมอบสิ่งของและเครื่องใช้จากชมรมนักวิ่งลูกโป่งรันเนอร์ โดยนายนพพล พวงดาวเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม และคณะเป็นผู้แทนของชมรม ร่วมกับกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ นำสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้กับโรงพยาบาลผักไห่ ประกอบไปด้วยน้ำดื่มจำนวน 360 แพ็ค ตู้พลาสติกขนาดเล็ก จำนวน 22 ตู้ หน้ากากอนามัย จำนวน 15 กล่อง แอลกอฮอล์ จำนวน 5 แกลลอน พัดลม จำนวน 2 ตัว เพื่อนำไปใช้ในหอผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งโรงพยาบาลผักไห่ ได้เพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.