Header Ads
 สุโขทัย-“ตู้ปันสุข” พลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อชุมชน รวมพลังเด็กเยาวชนจังหวัดสุโขทัย สู้ภัยโควิด-19 กลุ่มเยาวชนบ้านคุกเหนือ หมู่ 9 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เนื่องด้วย โรคระบาดโควิด-19 ที่ประเทศไทยเผชิญกันอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ยังคงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในหลายๆ ด้าน อย่างเช่นเรื่องการดำรงชีวิตของผู้คน มีผู้คนตกงาน ไม่มีรายได้ และทำให้ต้องใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างลำบากยากแค้น

แต่ถึงแม้ในยามวิกฤตเช่นนี้ คนไทยก็ยังมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเสมอ อย่างที่เมื่อมีการจัดทำโครงการ "ตู้ปันสุข" ขึ้นมาก จากแนวความคิดของ เยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้นำโดย 

น.ส.ธนภรณ์ ถาวร อายุ 23 ปี อยู่หมู่ 9 บ้านคุกเหนือ ตำบลสารจิตร 

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  


ผุดไอเดียโครงการ "ตู้ปันสุข"  หยิบแต่พอดี มีก็แบ่งปัน ซึ่งเป็นโครงการดีๆ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อแบ่งปันสำหรับบุคคลที่ยากไร้และขาดแคลนในช่วงโควิด-19 ที่กำลังระบาดจึงคิดโครงการนี้ขึ้นมา โดยวางไว้ที่ศาลาพักร้อนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร และเชิญชวนชาวบ้านนำอาหารมาแบ่งปันใส่ตู้กับข้าว เพื่อแบ่งปันสำหรับบุคคลที่ยากไร้และขาดแคลนในช่วงโควิด-19 ที่กำลังระบาด ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน สู้ภัยโควิด-19 จึงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชน ที่ต้องการใช้พลังของพวกเขาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อชุมชนแม้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด19จะเป็นปัญหาที่สังคมไทยต้องเผชิญหน้า แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งพลังเล็กๆ จากกลุ่มคนเล็กๆ ที่ต้องการสร้างสรรค์ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมในชุมชน จากเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนั้นได้


พงศ์เทพ สาคร  สุโขทัย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.