Header Ads
“กองทัพเรือ รับทหารใหม่ ผลัด 1/64 ด้วยมาตรการคุมเข้ม ตรวจหาเชื้อเบื้องต้น และฝึกแบบ Lock Down”


    วันนี้ 1 ก.ค.64 กองทัพเรือ รับทหารเกณฑ์ ผลัด 1/64 ที่เดินทางมารายงานตัว ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
     โดยขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ผลัด 1/64 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย 

สถานีที่ 1 จุดลงรถ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกับฉีดพ่นเจแอลกอฮอล์ล้างมือ การวัดอุณหภูมิถ้าหากอุณหภูมิเกิน 37.5 จะมีการให้พักคอย 10 นาที จากนั้นจะทำการวัดอุณหภูมิอีกครั้งถ้าหากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 จะส่งไปยังสถานีพักคอยและประชาสัมพันธ์ต่อไปถ้าตรวจพบอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 จะทำการส่งกำลังพลไปยังสถานีสอบสวนโรคเพื่อสอบสวนโรคโดยละเอียดทันที 

สถานีที่ 2 จุดคัดกรองโรค เป็นสถานีซักประวัติการเดินทางของกำลังพลในห้วงเวลาที่ผ่านมา จากนั้นเข้าไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบถามประวัติโดยละเอียดอีกครั้งถ้าหากซักถามประวัติและมีความเสี่ยงในการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะทำการส่งกำลังพลไปยังจุดสอบสวนโรคต่อไป สำหรับกำลังพลที่ไม่มีความเสี่ยงจะดำเนินการส่งตัวไปยังจุดคัดกรองโรคติดต่อทั่วไป   

สถานีที่ 3  จุดสอบสวนโรค เป็นสถานีที่ทำการตรวจสอบและซักประวัติโดยละเอียด เพื่อวินิจฉัยกำลังพลที่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงสูงเพื่อคัดแยกออกจากกำลังพลกลุ่มทั่วไป ถ้าหากสรุปแล้วเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะทำการส่งตัวแยกไปกักตัวที่ พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. เพื่อดำเนินการตรวจสารคัดหลั่ง (SWAB) และรอผลตรวจพร้อมกักกันตัว 14 วัน 

สถานีที่ 4 จุดคัดกรองโรคทั่วไป เป็นการคัดกรองโรคติดต่อที่พบในชุมชนทหารได้บ่อย เช่น วัณโรค ตับอักเสบ และ ผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องรับประทานยาเป็นประจำจะให้พบแพทย์เพื่อตรวจให้คำแนะนำและวางแผนการนัดติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง

 ซึ่งการรับทหารใหม่ในครั้งนี้ ได้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวด ทหารใหม่ทุกนายจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเบื้องต้น ด้วยการตรวจแบบ Rapid Antigen Test ซึ่งจะทราบผลในระยะเวลา 15-30 นาทีในเบื้องต้น ก่อนที่จะปฎิบัติตามขั้นตอนในสถานีอื่นๆ ต่อไป  รวมถึงการฝึกแบบ Lock Down โดยทหารใหม่ และครูฝึก จะต้องอยู่ร่วมกัน และฝึกอยู่ภายในกองร้อยเท่านั้น ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้ เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ 

ภาพข่าว  สมนึก เชื้อสนุกขับเคลื่อนโดย Blogger.