Header Ads
 เปิดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่รองรับผู้ป่วยโควิด(สีเขียว)จำนวน 100 เตียงวันที่ 22 กรกฎาคม 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมร่วมเยี่ยมชมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด(สีเขียว) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 100 เตียง พร้อมกับให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง โดยศูนย์พักคอยต่างๆของท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี นั้นจะเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลสนามโดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจะจ่ายยารักษาโรคตลอดซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วน


ด้านนายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ กล่าวว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่มาร่วมเปิดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้จำนวน 100 เตียงนอนซึ่งที่ผ่านมาในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่นั้นพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วจำนวน 6 รายและติดเชื้ออีกจำนวนมากซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัว โดยตอนนี้เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปนี้จะไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อีกแล้วในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่อีกต่อไป โดยหากพบผู้ป่วยเราจะนำมาที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่แห่งนี้ทันทีโดยมีทีมแพทย์แผนปัจจุบันและทีมแพทย์ไทย รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ไว้คอยดูแลซึ่งเรามั่นใจว่ารักษาได้ซึ่งหากท้องถิ่นทุกที่เปิดศูนย์พักคอยได้ก็จะดูแลประชาชนที่ติดเชื้อให้รอดปลอดภัยต่อไป


วุฒิไกร พิมพ์เงิน / รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.