ฉะเชิงเทรา- กศน.อ.บ้านโพธิ์ จัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ ,การทำหน้ากากอนามัย ที่ชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ เอื้ออาทรบ้านแฝด ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ เอื้ออาทรบ้านแฝด หมู่ 3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายวัชรชัย  มั่นหมาย  ครู กศน.ตำบลลาดขวาง  สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดฝึกอบรมการทำเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ ,การทำหน้ากากอนามัย ให้กับชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ เอื้ออาทรบ้านแฝด และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19  ของภาครัฐ  เพื่อไม่ให้เป็นการรวมตัวกันมากเกินไป จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 6 คน เท่านั้น

*นายวัชรชัย  มั่นหมาย  ครูกศน.ตำบลลาดขวาง  สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์ จึงจัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาการทำเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ และวิชาการทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชนสามารถทำเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อและทำหน้ากากอนามัย ใช้เองในครัวเรือน เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ พร้อมเป็นการป้องกันการแพร่กระจายการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกรูปแบบจึงได้เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้มีคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับประชาชนต่อไป** นายสาโรจน์ มณีรัตน์  ประธานกลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ กล่าวว่า เราควรจะพกเจลแอลกอฮอลล์ไว้ล้างมือทุกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อ และควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน ซึ่งสามารถป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และควรใช้ผ้า กระดาษทิชชู ปิดปาก จมูก เวลาไอจาม ทุกครั้ง หากเราร่วมกันคนละไม้คนละมือปกป้องตนเองเท่ากับช่วยลดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ให้กระจายไปในวงกว้างได้ต่อไป

----- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายสิทธิชัย  โทนลูกจันทร์  อสม.ตำบลลาดขวาง ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม ----          


*** ข่าวโดย : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าว TODAY NEWS ช่อง 13 สยามไทย


///////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.