ผู้นำหมู่บ้านกำปงบารู ต.อัยเยอร์เวง รับมอบเงินของใช้ที่จำเป็นจาก นพ.สวรรค์ผอ.รพ.เบตงวันที่ 11 มิถุนายน  2564 นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านกำปงบารู ม.2 ต.อัยเยอร์เวงซึ่งมีการระบาดของไข้ โควิด-19 พบผู้ป่วย 28 คนขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเบตงทีมโรงพยาบาลเบตงร่วมกับนายอำเภอ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ปลัดอำเภอ ปลัด อบต.อัยเยอร์เวงทีมตำรวจตระเวณชายแดน ทีม ทหารฝ่ายความมั่นคง ป่าไม้ได้ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนนายมณเฑียร แตปูซู อดีตกำนันแหนบทอง8สมัย นายอัครเดช แตปูซู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 โต๊ะอีหม่ามสร้างเองอ่ะนาย การียา กาบ อบต.อัยเยอร์เวงได้มอบเงินและสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเหลือ ทั้งนี้พี่น้องประชาชนทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในการป้องกันโรค โควิด-19 และขณะเดียวกันมีแผนการที่จะนำรถพระราชทานมาตรวจโควิดช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในจังหวัดยะลาและเน้นย้ำเรื่องความจำเป็นของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยการฉีดวัคซีนทั้งนี้ในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเสี่ยงสูงมีจำนวนจำนวน 200 คนซึ่งจะรับเข้ามารับการฉีดวัคซีนในวันที่14มิถุนายน2564นี้ ทั้งนี้ผู้นำหมู่บ้านได้กล่าวขอบคุณและมอบตะกร้าของขวัญให้

โรงพยาบาลให้ความมั่นใจในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมไทยจีนซึ่งเป็นสารซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของของเบตงให้กลับมาสู่ภาวะปกติ

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.