กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล กำจัดผักตบชวา คลองออเงินใหญ่ คลองหกวา คลองหม้อแตก แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 7 มิถุนายน  2564 ที่คลองออเงินใหญ่ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ในการเปิดทางน้ำไหล กำจัดผักตบชวา โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยเขตสายไหม ,นายปราโมทย์ เจริญศิล นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชและอุปนายกนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่ในครั้งนี้*นางมณี จันทร์แจ่มใส สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม กล่าวว่า ขอขอบคุณ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยเขตสายไหม ,สำนักการระบายน้ำ มาดำเนินการเปิดทางน้ำไหล จัดเก็บผักตบชวาที่หนาแน่นกีดขวางทางน้ำในพื้นที่คลองออเงินใหญ่ คลองหกวา คลองหม้อแตก เขตสายไหม ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำช่วงฤดูฝน และยังทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีๆกลับคืนมา ทำให้ภูมิทัศน์สวยงามขึ้น นำไปสู่คลองสวย น้ำใสในอนาคต และขอขอบคุณสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,สภาเกษตรกรกรุงเทพทมหานคร ที่ประสานการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในการเปิดทางน้ำ และจัดเก็บผักตบชวาในครั้งนี้

---- สัมภาษณ์ นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยเขตสายไหม---- 


 ---- สัมภาษณ์ นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์ ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ---- ---- สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร---- 


ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////////////////////////

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.