ลพบุรี คึกคัก ประชาชน และสื่อมวลชนเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง จนแถวยาวออกมาด้านนอกจุดรับบริการฯ

........................................     บรรยากาศการฉีดวัคซีน

วันที่ 11 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น.  เป็นวันที่ 5 ของการเปิดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ที่อำเภอเมือง ลพบุรี   ณ ลานเอนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ลพบุรี   ซึ่งเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1- 6 มิถุนายน 2564  และกลุ่มสื่อมวลชน จากสำนักข่าวต่างๆตามที่แจ้งนัดหมายไว้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

    โดยทั้งนี้มีนางอุมาพร คลังผา รองนายก อบจ.ลพบุรี พร้อมด้วย นางกาญจนา สุขดำเนิน ส.อบจ.ลพบุรี และท่านอื่นๆเดินทางมารับวัคซีนในวันเดียวกับสื่อมวลชน จากสำนักข่าวต่างๆ พร้อมเดินทักทายให้กำลังใจสื่อมวลชน "เราจะสู้และผ่านไปด้วยกัน"

      จังหวัดลพบุรี ได้เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ในเวลา 09.00 -18.00 น. โดย  มีการจัดเตรียม และกำหนดจุดต่างๆไว้ คือ จุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ จุดลงทะเบียน  จุดชั่งน้ำหนักและวัดความดันโลหิต จุดคัดกรองซักประวัติประเมินความเสี่ยง จุดรอฉีดวัคซีน จุดฉีดวัคซีน จุดรอพักสังเกตอาการ 30 นาที และจุดตรวจสอบก่อนกลับ  พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ซึ่งทางโรงพยาบาล  พระนารายณ์มหาราช ได้ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดไว้ล่วงหน้า  "เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนได้อย่างคล่องตัว"   โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนได้จุดละ 600-700 คนต่อวัน

      ทั้งนี้กลุ่มสื่อมวลชนของจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส covid-19 เพราะได้เสียสละลงพื้นที่ รายงานข่าวทั่วทุกสถานที่ในจังหวัดลพบุรี  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ covid 2019สนอง แท่นสูงเนิน

ผู้สื่อข่าว TODAY NEWS13

ช่อง 13 สยามไทย

ประจำลพบุรี รายงาน

รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.