Header Ads
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง จ.อ.อริย น้อยมี ที่ช่วยเหลือหญิงวัยกลางคนถูกทำร้ายร่างกาย และชิงทรัพย์ ได้อย่างปลอดภัย


ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง จ.อ.อริย  น้อยมี ที่ช่วยเหลือหญิงวัยกลางคนถูกทำร้ายร่างกาย และชิงทรัพย์ ได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับกำลังพลของกองเรือทุ่นระเบิดฯ ที่ได้เข้าช่วยประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุแขนหักจนปลอดภัย

          วันที่ 9 มิ.ย.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ จ.อ.อริย  น้อยมี จ่าพยาบาล ร.ล.ท่าดินแดง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือหญิงวัยกลางคนถูกทำร้ายร่างกาย และชิงทรัพย์ บนสะพานลอย หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังควบคุมตัวคนร้าย ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมนำทรัพย์สินคืนแก่หญิงเคราะห์ร้าย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.

          จ.อ.อริย น้อยมี เคยประจำการอยู่ที่ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดกองร้อยพยาบาล กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ ปัจจุบันเป็นจ่าพยาบาล สังกัด ร.ล.ท่าดินแดง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

          และอีก 1 เหตุการณ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 มี.ค.64 เวลา 08.20 น. พ.จ.อ.ชัยณรงค์  จันทร์ถนอม เสมียนแผนกยุทธการและข่าว กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ได้ทำการช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์รถจักรยานยนต์เบียดกับรถบรรทุกสิบล้อ บริเวณร้านสะดวกซื้อ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์แขนหัก โดย พ.จ.อ.ชัยณรงค์ฯ ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ประสานงานหน่วยกู้ชีพให้ดำเนินการปฐมพยาบาลจนปลอดภัย พร้อมทั้งแจ้งให้ญาติผู้ประสบเหตุ ตลอดจนแจ้งเหตุให้ตำรวจในพื้นที่รับเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป

          ในการนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ประกาศยกย่องการกระทำของ พ.จ.อ.ชัยณรงค์ฯ และ จ.อ.อริยฯ ที่แสดงออกถึงความกล้าหาญ  เสียสละ  ไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ตรงหน้า ทำการด้วยสติ ไหวพริบที่ดี ควรได้รับความชื่นชม และให้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กำลังพลกองเรือยุทธการ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองเรือยุทธการ และผู้บังคับบัญชาของกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมแสดงความชื่นชม ณ กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.