นายอำเภอตรอน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.) นำ" เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน COVID -19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อชาติ     วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.) นำ" เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน COVID -19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อชาติ " ร่วมกับ นายนิพนธ์ แก้วศรีทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง นายบุญเลิศ จันทร์หอม สาธารณสุขอำเภอ นายบุญยงค์ บุคำ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพข่อยสูง นายชานิตย์ สีระสา กำนันตำบลข่อยสูง ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รองนายก ประธานสภา สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลข่อยสูง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เริ่มเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ตั้งแต่ ถนนสายแยกทางเข้าหมู่บ้านข่อยสูงใต้ หมู่ที่ 7 ผ่านโรงเรียนบ้านข่อยสูง สุดเขตชุมชนบ้านข่อยสูง หมู่ที่ 1 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร


นาคา คะเลิศรัมย์ (ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.