จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564  ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ที่ชาวจังหวัดจันทบุรี ทุกภาคส่วน เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย เทศบาลเมืองท่าช้าง และพ่อค้า คหบดี ภาคเอกชน ร่วมกัน จัดอาหารปรุงสุก ก๋วยเตี๋ยว ขนม น้ำดื่ม น้ำสมุนไพร และ ไอศกรีม แจกฟรี แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และ ประชาชนทั่วไป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ร่วมกิจกรรม มีการแจกข้าวกล่องจำนวน 3,000 กล่อง ก๋วยเตี๋ยว 3,000 ชาม ไอศกรีม 3 ถัง และขนม น้ำดื่ม จากภาคเอกชนมีการจัดระเบียบผู้เข้ารับอาหารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโควิด-19 การนั่งรับประทานเว้นระยะห่างโต๊ะละ 1 คน

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.