ยโสธร อบต.สามแยก อ.เลิงนกทา โชว์ผลงาน ซ่อมสร้างถนนที่ จังหวัดยโสธร นายชัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ นายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนทา จังหวัดยโสธร เผยว่า ตามที่เคยขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดา หาร  ที่รับผิดชอบถนนเส้น ป่าเตย.พรสวรรค์ โดยถนนเส้นนี้ตัดผ่านเขต องการบริหารส่วนตำบล สามแยก เลิงนกทา ถึงวันนี้ผ่านมา 8 ปี ล่าสุดได้รับหนังสือตอบรับ เป็นหนังสือ ที่ ม.ห.51005/433 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนางบัวพันธุ์ กอกแก้ว รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร ได้ให้กองช่างเข้าสำรวจพื้นที่ถนนเส้น ป่าเตย พรสวรรค์ เห็นว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง ตามที่นายชัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ ได้ส่งหนังสือชี้แจงมา จึงได้มีโครงการ ซ่อมสร้างถนนเส้นนี้ ซึ่งมีความยาว 2200 เมตร เป็นถนนราดยาง ผิวทางพาราแอสฟัลท์ คอนกรีต ด้วยงบประมาณ 12 ล้านบาท ทำให้แก้ไขปัญหา จราจร ความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยชาวบ้าน ได้แสดงความขอบคุณ พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  และนางบัวพันธุ์ กอดแแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ด้วย...

...วีรพล บุญเดช/ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร/รายงาน..


ขับเคลื่อนโดย Blogger.