Header Ads
ชลบุร - "กวินนาถ" ดึงหน่วยงานลงพื้นที่ระดมความคิด แก้ปัญหาภัยแล้งบ้านหนองผักกูด


เมื่อเวลา 13:00 น ของวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองผักกูด ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาวกวินนาถตาคลี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชลบุรีเขต 7 นายสมชาย โคตล่ามแขก นายเสนีย์  ค้าขาย ผู้ช่วย ส.ส พร้อมคณะทำงาน  นายปฐมพงษ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการประปาพัทยาชั้นพิเศษ นายบุญทรัพย์ประเสริฐ  ผู้ใหญ่บ้านหนองผักกูด หมู่ 13 นายมานพ  ศิริมาก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ระดมความคิดเพื่อ แก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่เคย ได้หารือกับประธานสภาไว้เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมพ.ศ 2562

          วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังเพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้านหนองผักกูดที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้น้ำประปาหมู่บ้านไม่พอเพียงต่อความต้องการของชาวบ้าน และถนนซอยอาวินัยที่ยังชำรุดและรอการซ่อมแซม แล้วเรื่องของการผลิตที่ชั่วคราว

          เพื่อติดตามความคืบหน้ากาหารือรดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตามที่ได้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2562 โดยมีประเด็นอยู่ 4 เรื่องคือ,ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้า (ปัจจุบันได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว),ปัญหาการขยายเขตประปา, ปัญหาเรื่องการขอเลขที่บ้าน  ,ปัญหาเรื่องถนนลูกรัง

          ในวันนี้ตัวแทนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา ได้ลงพื้นที่มาร่วมรับฟังปัญหาเพื่อนำไปหารือกับทางผู้การส่วนภูมิภาคโดยเบื้องต้นจะนำรถขนส่งน้ำมาช่วยเหลือชาวบ้านชั่วคราวก่อน
ในส่วนของบ้านเลขที่

          วันนี้นายมานพ ศิริมาก ผู้ใหญ่หมู่ที่ 11 ได้มาให้ความรู้กับชาวบ้านในส่วนของการขอบ้านเลขที่บนที่ดิน สปก. ที่มีระเบียบและข้อบังคับตามกำหนดของหน่วยงานคาดว่าจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องบ้านเลขที่ได้โดยเร็ววัน

          สุดท้ายเรื่องของถนนลูกรัง (ซอยบ้านผู้ใหญ่) ซึ่งมีปัญหามาเป็นระยะเวลากว่า 7-8 ปี ปัจจุบันได้รับแจ้งมาจากทางเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ว่า ได้จัดทำหนังสือเสนอทำโครงการจัดทำถนนคอนกรีตแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ภาพ/ข่าว สมชาย​ โค​ต​ล่าม​แขก​
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.