จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีวันที่ 2 มิถุนายน 2564

ที่อ่างเก็บน้ำคลองตรอน  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง และประชาชน ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธี ต่างมีความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงร่วมจัดทำโครงการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้น

  จังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้   เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำคลองตรอน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแมง ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมจำนวน 500,000ตัว จำนวน ๒ ชนิดได้แก่ ปลาตะเพียนทอง และปลานวลจันทร์


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.