Header Ads
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการฉีดป้องกันโรคโควิด-19  (นอกโรงพยาบาล)     นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  (นอกโรงพยาบาล)   ซึ่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าที่ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยง ณ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีศักยภาพรองรับการฉีดวัคซีนได้ 5,000 – 6,000 คนต่อวัน ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความสำคัญ


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต

ขับเคลื่อนโดย Blogger.