Header Ads
 ชุมพร  - พบติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย ต้องรีบค้นหาเชิงรุก 1 ใน 7 เป็นเเรงงานต่างด้าวลงพื้นที่ตรวจสอบต้องรีบค้นหาเชิงรุก ชุมชนเศรษฐกิจและที่พำนักแรงงานต่างด้าวหนาแน่น หากไม่เร่งค้นหาเชิงรุกอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้

      วันที่ 8 มิ.ย.64 ได้มีการประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดชุมพร โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้แจ้งว่า1 ในผู้ติดเชื้อมีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด19 จำนวน 1ราย

      ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรูณาการสานพลังเพื่อวางระบบที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ให้บานปลายกระจายเเพร่เชื้อในวงกว้างและได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอหลังสวน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนแรงงานต้างด่าวและมีการส่งออกผลไม้(ล้งทุเรียน)

     ล่าสุด นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อวางระบบ  ร่วม

กับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.) ผู้แทน มทบ.44 ผู้แทน ตชด.41 แรงงานจังหวัดชุมพร ผู้แทนจัดหางานจังหวัดชุมพร ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประสานการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนแรงงานต่างด้าว ณ ห้องปฏิบัติการ POC ศาลากลางจังหวัดชุมพร  

  หลังจากนั้นเวลา  16.30 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมการวางแผนการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ปากน้ำชุมพร ในการขับเคลื่อนทีมงานในการทำ Active case finding ในพื้นที่ชุมชน โดยมีนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นผู้นำทีมของสาธารณสุขจังหวัดชุมพร มีการวางแผนการจัดการให้ประสานกับนายอำเภอเขตพื้นที่ เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นตำบลปากน้ำชุมพร ให้มีส่วนสนับสนุนกับสาธารณสุขในการขับเคลื่อนงานการค้นหาเชิงรุกไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มปฏิบัติการในพื้นที่ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

    ต่อมา เวลา 17.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองชุมพร สาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร  ผกก.สภ.ปากน้ำชุมพร นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร เพื่อประชุมประสานความร่วมมือในการตรวจค้นหาเชิงรุก Active Case Finding พนักงานทั้งหมดของ บ.ซีเฟรชฯ โดยมีเป้าหมายในการตรวจเชิงรุกทั้งหมดจำนวน 1,737 ราย แบ่งเป็น คนไทย 697 ราย และต่างสัญญาติ 1,040 ราย ทั้งนี้ ได้แบ่งจุดตรวจ Swab โดยวิธี RT-PCR จำนวน 8 จุด โดยบูรณาการหน่วยงานจากสาธารณสุขอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ประจำแต่ละจุดร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ และท้องถิ่น โดยเริ่มดำเนินการในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

   ทั้งนี้อาจต้องมีการตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนแรงงานต่างด้าว โรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือ ตลาด และสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดกว่า 4,000 ราย เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้าง


สำหรับแรงงานต่างด้าวที่พบเชื้อ

โควิดอยู่ในพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จำนวน 1 รายได้พำนัก อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม(ซีเฟรช) สถานประกอบการ ตลาดนัด ท่าเทียบเรือและคานเรือหลายเเห่ง ซึ่งมีหลายหมู่บ้าน/ ชุมชน เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ม.2 ม.3 และ ม.8 ต.ปากน้ำ เป็นต้น ซึ่งใหญ่กว่าชุมชนแรงงานต่างด้าวของ ต.ปากน้ำหลังสวน

     ต้องรีบสอบสวนโรคตลอดจนการตรวจคัดกรองในเชิงรุกทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่อาศัยรวมทั้งสถานที่ต่างๆโดยด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้รุกลามบานปลายในลักษณะเดียวกันกับ จ.สมุทรสาคร 

จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือและระมัดระวังตามคำแนะนำของทางราชการต่อไปด้วย

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวงสารจังหวัดชุมพร 0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.