Header Ads
อบต.พนมเศษ จับมือ อบต.วังมหากร เข้าหานายก อบจ.ขอให้ช่วยชาวนา ฝนทิ้งช่วง ข้าวนับหมื่นไร่ยืนต้นรอตาย


เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 28 มิถุนายนนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมรับฟังปัญหาชาวนา 2 ตำบล จากนางนิสา ใจเอื้อ นายกอบต.พนมเศษ และนางสาวสายรุ้ง เมฆกระจ่าง รองนายก อบต.วังมหากร เพื่อขอให้ทาง อบจ.ช่วยแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาหลายหมื่นไร่ ในเขตตำบลพนมเศษ และตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก

ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีฝนตกลงมาในช่วงก่อนหน้านี้ กลุ่มชาวนาจึงรีบดำเนินการไถนา หว่านข้าว ต่อมาเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ข้าวที่หว่านไว้กำลังยืนต้นจะแห้งตาย จำนวนหลายหมื่นไร่ และปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดลดลง ทำให้น้ำในคลองท่าตะโกแห้งเหือดหายไป เป็นปัญหาหนักที่ชาวนาไม่มีน้ำทำนา โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนอีกครั้งปลายเดือนกรกฎาคม จะส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย หลายหมื่นไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนมเศษ 11 หมู่ย้าน และตำบลวังมหากร 11 หมู่บ้าน ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีความรู้ในด้านพยากรณ์อากาศทำให้เกิดการคาดการณ์ฝนผิดพลาด

หลังจากนั้น   เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย และคณะช่าง เดิรทางเข้าพื้นที่ตำบลวังมหากร ตำบลพนมเศษไปตรวจสอบสภาพจริง โดยมีดาบตำรวจเจน หมีทอง สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอท่าตะโก นายมนัส ขานดำ นายก อบต.วังมหากร นางพเยาว์ ใจสำริด กำนันตำบลวังมหากร นำเข้าพื้นที่

จุดที่ 1 ที่วัดวังมหากร หมู่ 5 บ้านปากง่าม ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก สภาพปัญหาที่บ้านปากง่าม ตำบลวังมหากร เป็นพื้นที่ที่รับน้ำจากบึงบอระเพ็ด โดยน้ำจะไหลมาตามคลองท่าตะโก ที่มีความยาวกว่า 40 กิโลเมตร และไหลผ่านต่อไปยังอีกหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลพนมเศษ ตำบลวังมหากร ตำบลหัวถนน ตำบลท่าตะโก แต่ปัจจุบันคลองส่งน้ำอยู่ในสภาพน้ำแห้งขอด ตื้นเขิน รก ชาวบ้านต้องการให้ทางอบจ. ช่วยสูบน้ำจากบึงบอระเพ็ด เพื่อยกระดับน้ำในบึงให้สูงขึ้น น้ำจะได้ไหลมาตามคลองท่าตะโก ชาวนาจะสูบน้ำเข้านาได้ เป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อน   ชาวบ้านเสนอขอให้มีฝายน้ำล้นกักเก็บน้ำ ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว และขุดลอกคลองท่าตะโกตลอดทั้งเส้นทาง

จุดที่ 2 ที่สะพานคลองปากง่าม(หน้าวัดปากง่าม) หมู่ที่ 4 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มีนายมานนท์ รักใคร่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลวังมหากร ได้พาลงพื้นที่ดูสภาพคลองที่น้ำแห้งขอด ตื้นเขิน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง  ในเบื้องต้นชาวบ้านต้องการให้ทางอบจ. ช่วยขุดลอกคลองจากประตูน้ำช่องแกระไปยังบึงบอระเพ็ด  และเสนอให้จัดทำฝายน้ำล้น เพื่อไว้กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ในการณ์นี้อบจ.เตรียมวางแผนจัดส่งรถน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน  รวมไปถึงวางแผนจะนำเครื่องสูบน้ำที่ใช้โซล่าเซลล์มาสูบน้ำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิง

จุดที่ 3 บริเวณคลองส่งน้ำบ้านช่องแกระ หน้าถังส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก เนื่องจากน้ำในคลองขณะนี้มีปริมาณไม่มากนัก  เพราะมีฝนตกเมื่อวาน ซึ่งจะทำให้มีน้ำพอใช้ได้ไม่เกิน 15 วัน บริเวณจุดนี้ไม่มีบ่อน้ำบาดาล ทางชาวบ้านเสนอขอให้ทางอบจ.นำรถแม็คโครเข้ามาขุดทำบ่อขนมครกในคลอง เพื่อกักเก็บน้ำ เนื่องไม่มีแหล่งเก็บน้ำในคลอง  หากดำเนินการแล้วจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 ,หมู่ 2 และหมู่ 3  

จุดที่ 4  หมู่ 9  ตำบลพนมเศษ นายชรินทร์ งามขำ ประธานสภาอบต.พนมเศษ  นำเข้าพื้นที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นคลองขนาดเล็กและมีความตื้นเขิน  จึงขอทางอบจ.นำรถแม็คโครเข้ามาขุด บริเวณในคลอง เพื่อให้น้ำไหลยังพื้นที่ทางการเกษตรได้มากขึ้น

จุดที่ 5 สระน้ำวัดหัวพลวง บ้านหัวพลวง หมู่ 7 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก มีนายเฉลิมชัย สิทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลวังมหากร และกลุ่มชาวบ้าน รอพบนายกอบจ. เนื่องจากสภาพสระน้ำวัดหัวพลวงขณะนี้ จะมีน้ำใช้ได้อีกไม่เกิน 15 วัน หากไม่มีฝนตก หรือได้รับน้ำจากน้ำคลองวังมหากร  จะทำให้ชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้  

นายกอบจ.กล่าวว่า "ทุกแห่งที่มีประปาหมู่บ้าน มีสระน้ำ ควรต้องเตรียมวางแผนขุดบ่อบาดาลเสริมอีก  เพื่อเป็นการรองรับปัญหาหากฝนทิ้งช่วง และน้ำประปาไม่มีใช้ในอนาคต รวมทั้งเสนอแนะให้ทาง อบต.รีบดำเนินการทำเรื่องขอขุดบ่อบาดาลให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หากได้ใบอนุญาตมาแล้ว ให้รีบนำเรื่องมาส่งที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ เพื่อเข้าคิวรอการขุดบ่อบาดาลต่อไป

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​


ขับเคลื่อนโดย Blogger.