Header Ads
นครสวรรค์ - มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของในการดำรงชีพให้ผู้ประสบอัคคีภัย


วันนี้ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางวิยะดา  พลับน้อย นายกยกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายบรรจง โพธิวงค์ รักษาราชการแทน  ปภ.จังหวัดนครสวรรค์   น.ส.สุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอแม่เปิน พ.ต.อ.สมศักดิ์ เขียวอ่อน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่เปิน นายประคอง คุณปทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีฯมูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องครัว มอบให้แก่ นายบุญจันทร์​ สาน้อย บ้านเลขที่ 325 หมู่ 24 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประสบอัคคีภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภ์ แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัย ห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายเงินสำรองจ่าย ตามหลักเกณฑ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่เสียหายทั้งหลัง นอกจากนี้ ยังได้รับเงินช่วยเหลือจาก เหล่ากาชาด​จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และภาคเอกชน อีกด้วย
 

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.