นครสวรรค์ - สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564  เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์​

         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พล.ต.ต.ระพีพงษ์​ สุขไพบูลย์​ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์​ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”  จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้แทนชุมชน และนายอำเภอ สำหรับในวันนี้ได้จัดส่งไปที่อำเภอตากฟ้า และอำเภอเก้าเลี้ยว ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ประกอบอาหารปรุงสดใหม่ สะอาด ผู้ประกอบอาหารต้องแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ พล.ต.ต.ระพีพงษ์​สุขไพบูลย์​ นางพัชรพร สุขไพบูลย์​ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ มอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจฝ่าโควิด 19 และน้ำดื่มให้แก่ผู้ยากไร้ และยากจน จำนวน 3 ราย


นายพร พรมสอน อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 9809 ม.5 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว
นายกำลัง ไกรสังข์อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 9849 ม.5 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว
นางสาว บุญมาก อายุ 84 บ้านเลขที่ 36/9 ม.5 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว


         ซึ่งทั้ง 3 คน จะพักอาศัยบ้านที่หน่วยงานรัฐจัดให้ โดยเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ซึ่งทั้งสามคนเป็นผู้ยากจน  และยากไร้ ซึ่งทั้ง 3 คนจะมีรายได้เดือนละ 800 จากบัตรผู้สูงอายุ​เท่านั้น

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.