Header Ads
 พังงา- คืบหน้าเร่งกู้เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเกยตื้นที่เกาะพระทอง พร้อมตรวจโควิดและกักตัวลูกเรือ8คน     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า การกู้เรือลากจูงชื่อ วายเคพี มารีน และเรือลำเลียงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ชื่อ นำทอง 39 ที่ได้เกยตื้นบริเวณชายหาดสุดขอบฟ้าเกาะพระทอง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมท่าเรือจังหวัดพังงา (ศคท.พังงา) ศรชล. ภาค 3 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เจ้าหน้า อบต.เกาะพระทองและเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการตรวจสอบการเกิดเหตุพร้อม ประสานเจ้าของผู้ดูแลเรือ มาติดต่อเพื่อรายงานการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคุระบุรี รพสต.เกาะพระทอง และอสม.ในพื้นที่ เข้าตรวจคัดกรองลูกเรือทั้ง8คน พร้อมเก็บตัวอย่างSWAB ไปตรวจหาเชื้อและสั่งกักตัวในพื้นที่จัดให้บนเกาะพระทอง 

     ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ สมัยกลาง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการกู้เรือลากจูง ชื่อ “วายเคพี มารีน” และเรือลำเลียง ชื่อ “นำทอง 39” ได้มีการประสานงานกับเจ้าของเรือโดยการนำเรือบาสและเรือเครน มาเคลื่อนย้ายตู้สินค้าออกจากเรือลำเลียง แล้วใช้เรือทักลากเรือลากจูงออกจากบริเวณที่เกยตื้น ใช้เรือทัก 2 ลำเพื่อลากเรือลำเลียงออกจากบริเวณที่ติดตื้น ทำการวางแผนตรวจสอบ แบบแปลนเรือ เช่น GA PLAN SAFTY PLAN ซึ่งสภาพอากาศวันนี้มีคลื่นลมค่อนข้างแรง จึงไม่สามารถทำการกู้เรือได้ทางเจ้าหน้าที่ต้องรอให้น้ำทะเลสงบ แต่ต้องรอให้น้ำทะเลขึ้นสูงสุดจึงสามารถกู้เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 126 ตู้ พร้อมให้ทางเจ้าของเรือปิดวาวต่างๆที่อยู่บนเรือทั้งหมดไม่ให้น้ำมันรั่วไหลออกมาพร้อมให้เร่งสูบน้ำออกจากใต้ท้องเรือทั้งหมด ส่วนลูกเรือทั้งหมด 8 คน ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงไป swab ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมกักตัวตรวจสอบตามกระบวนการขั้นตอนการป้องกันโรค covid-19 เรียบรอยแล้ว

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530ขับเคลื่อนโดย Blogger.