Header Ads
โรงพยาบาลพยุหะคีรี​ ฉีดวัคซีนวันแรก 7 กลุ่มเสี่ยงมาหนาแน่น ผู้สูงอายุและ7กลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าคิวรอฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรกกันอต่อเนื่อง ท่ามกลางบรรยากาศการคัดกรองอย่างเข้มข้น


ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมเริ่มเดินทางมาเข้าคิวรับการฉีดวัคซีนตามนัดจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยุหะคีรี​ อำเภอพยุหะคีรี​ จังหวัดนครสวรรค์กันอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00 น.ได้เริ่มมีประชาชนมาแจ้งความประสงค์พร้อมลงทะเบียนทำบัตร  หลังจากนั้นก็ชั่งน้ำหนักวัดความดัน คัดกรองซักประวัติประเมินความเสี่ยงและลงนามในใบยินยอมในการฉีดวัคซีน ก่อนที่จะรอและฉีดวัคซีน หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จก็สังเกตุอาการ30นาที  ตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน พร้อมประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์  โดยจะแบ่งการฉีดวัคซีนเป็น3รอบได้แก่รอบ 9.00 น. รอบ 10.00 น. และรอบ 11.00น. โดยในเบื้องต้นผู้ที่รับวัคซีนโควิด-19 ยังไม่พบผู้มีอาการอันไม่พึงประสงค์หรือมีผลข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างไร ซึ่งวันนี้ นายกฤชเพชร เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ หมอ และ อสม.ผู้ปฏิบัติหน้าที่  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ออกมารับการฉีดกันอย่างทั่วหน้า

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.