Header Ads
ชาวสี่แคว รณรงค์ฉีดวัคซีนภายใต้ชื่อว่า "คนคอนหวัน รวมพลังถลกแขนเสื้อ รับวัคซีนป้องกันโควิด-19"


วันนี้ (7 มิถุนายน 2564)เวลา 08.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี 2 จังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำฉีดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า และเปิดการรณรงค์ ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 โดยมี นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน
รัฐบาลกำหนดให้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้ชื่อว่า "คนคอนหวัน รวมพลังถลกแขนเสื้อ รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อเรากลับไปใช้ชีวิตปกติ" จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คิดเป็นประชาชนที่ต้องได้รับวัคซีน จำนวน 750,000 คน รัฐบาลมีนโยบายให้การฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นวาระ แห่งชาติ โดยกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เริ่มให้บริการวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำหรับกลุ่มอายุ 18-55 ปี สามารถจองวัคซีนได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เมื่อฉีดแล้วจะลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง โอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนมีน้อยมาก หากเปรียบเทียบกันแล้วโอกาสในการติดโควิด 19 และเสียชีวิต มีสูงกว่าการฉีดวัคซีนแล้วเกิดผลข้างเคียงหลายพันเท่า ภายหลังการฉีดวัคซีนมีระบบ เฝ้าระวังดูแลอาการข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีน

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.