ระยอง-ปล่อยขบวนรถเร่ขายผลไม้ 45 คัน เร่ขายตลาดทั่วภูมิภาค ภายใต้"โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อปภาคตะวันออก" 
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 มิ.ย.2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ อบต ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์"โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อปภาคตะวันออกผลไม้มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย"ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง มีนางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานฯ


ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ และพิธีปล่อยคาราวานรถผลไม้ ภายใต้โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อปภาคตะวันออก" จำนวน 45 คัน เพื่อเร่ขายกระจายสู่ทั่วภูมิภาค และตลาดกลางภายในประเทศ เช่น จังหวัดปทุมธานี นครราชสีมา นครสวรรค์ และอุดรธานี เป็นต้น 


ทั้งนี้โครงการดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดขึ้น รวม 3 ครั้งด้วยกัน คือ จังหวัดตราด ระยอง และจันทบุรี ทั้งนี้มุ่งเน้นเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ โดยการกระจายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตกระจุกตัว และช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายขยับตัวสูงขึ้นอีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.