สุโขทัย-อำเภอศรีสัชนาลัยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
วันนี้ 3มิ.ย.64 เวลา 08.30 น.บริเวณลานที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย นายสมพงษ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน  ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดถนนและตัดแต่งกิ่งไม้รอบบริเวณที่ว่าการอำเภอโดยมีจิตอาสา ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน150 คน ในการจัดแถวมีการ ปฎิบัติ    “Social Distancing” หรือ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” เป็นการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิ19)


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.