เชียงราย - ฉก.ม.3 บูรณาการตรวจค้นผลักดันต่างด้าวกลับประเทศ


วันนี้ 2 มิ.ย. 64  พ.อ. สัมฤทธิ์  ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ได้สั่งการให้ ร้อย.ม.4 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ นำโดย ร.ท. อลงกรณ์ ปั๋นหน่อ ผบ.ร้อย.ม.4 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 เป็น หัวหน้าชุด ร่วมกับ ร้อย.ม.สกัดกั้นที่ 2 (ม.2 พัน 7 สนับสนุน ร้อย.ม.4ฯ)  ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบสถานที่พักของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.ช.ร. จำนวน 3 เป้าหมาย ตาม “ยุทธการ สกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย”  ซึ่งผลปฏิบัติการ ตรวจค้นบ้านเช่าในบ้านปางห้า ม.1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย  
      เป้าหมายที่ 1 เข้าตรวจค้นบริเวณห้องแถวลุงวร (จ่ออี้)  พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 2 คน
      เป้าหมายที่ 2 บ้านเช่านายมีซาน พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 9 คน และเป้าหมายที่ 3 ที่บ้านเช่าลุงชื่น พบแรงงานต่างด้าว จำนวน  7 คน  รวม 3 เป้าหมายมีแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 18 คน จึงทำการตรวจสอบ พบว่าทุกคนมีบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทย(สีชมพู)ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 จึงได้ทำความเข้าใจพร้อมขอความร่วมมือหากพบแรงงานต่างด้าวที่หลบซ่อนในพื้นที่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
      สำหรับในวันนี้ ที่ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา สะพานมิตรภาพแม่สาย-ท่าขี้เหล็กแห่งที่ 2 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำแรงงานชาวเมียนมาจำนวน 107 คน แยกเป็นชาย 66 คน หญิง 41 คน ไปดำเนินการตามขั้นตอนของการส่งตัวกลับประเทศเมียนมาส่งต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนฝ่ายเมียนมาซึ่งแรงงานต่างด้าวทั้งหมด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองสุขภาพและกักตัว ใน OQ หรือ Organizational Quarantine เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินการผลักดันกลับประเทศในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว จักรภัทร  แสนภูธร -รมณ  ภัทรทองศักดิ์
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.