Header Ads
 ระยอง-ปลูกต้นสนทะเลทดแทนต้นเดิมบริเวณหาดสวนสน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูต้นสนทะเลที่เป็นสัญลักษณ์ของชายหาดสวนสนเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 มิ.ย.2564 ที่บริเวณชายหาดสวนสน สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนปลูกต้นสนทะเล จำนวน 100 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 มีนายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ศูนย์ป่าไม้ระยอง และสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ 

ทั้งนี้กิจกรรมปลูกต้นสนดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชาวจังหวัดระยองในอนาคตต่อไป รวมทั้งการปลูกต้นสนทะเลดังกล่าว เป็นการฟื้นฟู ลดมลพิษและปลูกทดแทนต้นเดิมที่ตายไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดสวนสน

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.