ผู้ว่าฯ จันทบุรี ออกประกาศผ่อนคลายร้านอาหารนั่งรับประทานในร้านได้ตามปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด พร้อมเปิดตลาดพระตามปกติคณะกรรมการควบคุมโรคตืดต่อจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานได้ออกประกาศ ผ่อนคลายข้อกำหนด โดยให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภท ได้แก่ ให้สามารถเปิดจำหน่ายอาหารได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทภายในร้าน รวมถึงห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าร้านสะดวกซื้อให้เปิดได้ตามเวลาปกติแต่ต้องปิดเวลา 23.00 น. โดยร้านจำหน่ายอาหารจะต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารภายในตลาดเมืองจันทบุรี หลายร้านได้กลับมาเปิดตามปกติแล้วหลังปิดมานาน ร้านขายแกงป่า ได้มีการนำฉากและแผ่นพลาสติกใสมาติดตั้งกั้นระหว่างลูกค้ากับคนขาย มีการตั้งโต๊ะเว้นระยะห่าง จัดเก้าอี้นั่งโต๊ะละ 2 คน มีเจลล้างมือไว้บริการและให้ลงทะเบียนก่อนเข้ามาในร้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ด้านตลาดพระที่เป็นสถานที่เช่าบูชาพระเครื่องชุมชนตลาดริมน้ำ ที่ทางจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศปิด 14 วันเพื่อเป็นการป้องกันการรวมตัวกัน ได้กลับมาเปิดให้เช่าพระอีกครั้งหลังปิดมานานกว่า 14 วัน ได้มีผู้นิยมพระเครื่องเดินทางมาหาเช่าพระเครื่องไปบูชาและนพไปปล่อยเช่าต่อกันบางตา ซึ่งทุกคนทร่เข้ามาในตลาดพระแห่งนี้จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีเจลล้างมือไว้บริการก่อนเข้าและออกจากตลาดพระอีกด้วย

ด้านนางสาว รัตนาคะ อายุ 70 ปี เจ้าของร้านอาหารแกงป่า กล่าวว่ารู้สึกดีใจและใจชื้นขึ้นหลังมีประกาศคลายล๊อคให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ เริ่มมีแรงในการทำงานและได้บอกเด็กๆในร้านทุกคนให้ตั้งใจปฎิบัติตามที่ขอความร่วมมือ สวมใส่แมสตลอดเวลา และลูกค้าที่มาซื้ออาหารและนั่งรับประทานทุกคนได้ปฎิบัติตามเป็นอย่างดี และขอฝากถึงลูกค้า ร้านค้าต่างๆให้ปฎิบัติตามข้อกำหนด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจลล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคม และผ่านจากวิกฤตโควิด19ไปได้ด้วยกัน

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.