สุโขทัย-ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยและนมผงเด็กให้ชาวสุโขทัยป้องกันตัวพ้นภัยโควิด19   วันนี้ (4 มิ.ย.64) เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 

นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะลงพื้นที่ สุโขทัย เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น และนมผงเด็ก โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับนายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งต่อให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนให้มีหน้ากากอนามัย เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ป้องกันตนเอง และครอบครัวให้พ้นภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม กล่าวว่า การส่งมอบหน้ากากอนามัยครั้งนี้ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ร่วมกับภาคเอกชนได้นำมามอบให้ตน จึงได้ส่งมอบต่อให้กับประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งการป้องกันโควิด-19 ที่สำคัญก็คือการได้รับวัคซีน แต่ขณะที่ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรอฉีดวัคซีนอยู่ หน้ากากอนามัย ก็เป็นสิ่งจำเป็น จึงขอเป็นกำลังใจ ในการป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากโรคโควิด-19


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.