บางละมุงต้องยิ่งใหญ่ ! หารือ กำหนดแนวทางวางแผนพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลบางละมุง  

เมื่อเวลา 14.30น.ของวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ห้องรับรอง เทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาวกวินนาถ  ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรีเขต 7 (กรรมาธิการการปกครอง) ว่าที่ร.ต.ชาญยุทธ ยังปรีดา ที่ปรึกษา ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์  ชินวัตร นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ว่าที่ นางณัฐธิณีย์  เชิดฉาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นางสาวทิพย์พิมวิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นายกัณป์ชสาน  รัตนะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายบุญเลิศ แก้วจินดา ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง 


เพื่อหารือกำหนดแนวทางพัฒนาฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนตำบลบางละมุง 


เนื่องจากตำบลบางละมุงเป็นพื้นที่ ติดชายฝั่งทะเล สถานที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลและแหล่งเรียนรู้มากมายจึงกำหนดแนวทางฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางละมุง ส่งเสริมรายได้เศรษฐกิจในชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและยังหารือวางมาตรการหาแนวทางเพื่อจะสร้างลานกิจกรรมสนามกีฬาให้ประชาชน ตำบลบางละมุงได้มาออกกำลังกายเพื่อให้สมกับสโลแกนที่ว่าที่  เรวัฒน์ ชินวัตรไ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ได้กล่าวไว้ว่าบางละมุงต้องยิ่งใหญ่ เพราะพื้นที่ตำบลบางละมุงเป็นพื้นที่เชื่อมโยง แหล่งเศรษฐกิจ มากมาย 


หลังจากที่ได้หารือกำหนดแนวทางมาตรการฟื้นฟูแหล่งเศรษฐกิจในชุมชนและในเรื่องลานกิจกรรมการออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลบางละมุงแล้วจะได้มีการพูดคุย ถึงเรื่องการบริการประชาชน เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เรื่องที่จะกำหนดแนวทาง การแก้ปัญหาเรื่อง ปากเรื่องท้องเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกด้วย.. 


ภาพ/ข่าวสมชาย  โคตล่ามแขก  ผู้สื่อพัทยาจังหวัดชลบึรี

รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.