ราชบุรี - สนธิกำลังเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แนวชายแดน เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 มิ.ย.64 ที่หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.จว.รบ., พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ. กกล.สุรสีห์  ร่วมกับ พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข ผบก.ภ.จว.ราชบุรี, นายแพทย์สาธารณะสุข จว.รบ, กอ.รมน.จว.รบ., อ.สวนผึ้ง, อ.บ้านคา, หน่วยเฉาะกิจทัพพระยาเสือ, และแรงงานจังหวัดราชบุรี, ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมาจังหวัดราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างในพื้นที่ ในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ตั้งแต่แนวชายแดน(ต้นน้ำ) พื้นที่พักคอยรอผู้นำพา(กลางน้ำ) พื้นที่แรงานไปทำงาน เช่น โรงงาน (ปลายน้ำ) เพื่อเป็นไปตามสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน บูรณาการร่วมกับหน่วยทหารป้องกันชายแดน กกล.ป้องกันชายแดน และหน่วยงานรักษาความสงบในพื้นที่   จากนั้นเวลา 16.00 น. พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ. กกล.สุรสีห์ และคณะ พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจโรงงานสับปะรดกระป๋อง วีแอนด์เค ที่ตั้งอยู่เลขที่ 99/9  หมู่ 7  ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีจำนวนเเรงงานของบริษัทฯทั้งหมด 890 คน เเรงงานไทย 349 คน เเรงงานเมียนมาร์ 487 คน เเรงงานพื้นที่สูง(กะเหรี่ยง) 54 คน เพื่อเข้าตรวจมาตรการการป้องกันโควิด-19  ภายนอกและภายในโรงงาน

 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยหลังจากการประชุมฯว่า ได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ กองกำลังป้องกันชายแดน ตำรวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยให้เข้มงวดตรวจตราการลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางหรือช่องทางธรรมชาติ ทั้งตั้งด่านสกัดตามแนวชายแดน ในหมู่บ้านใกล้ชายแดนรวมทั้งลาดตระเวนบริเวณพื้นที่ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติจะเสริมลวดหนาม ควบคู่กับเพิ่มความถี่การลาดตระเวน พร้อมนำเทคโนโลยีมาเสริมการป้องกัน เช่นโดรน กล้องวงจรปิด เป็นต้น 


 ส่วนในพื้นที่ชุมชน และหมู่บ้านใกล้ชายแดนได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการป้องกันโควิด-19 และให้ชาวบ้านช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบกลุ่มคนต้องสงสัยหรือคนแปลกหน้าในพื้นที่ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 


///////////////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี  ขับเคลื่อนโดย Blogger.