Header Ads
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภควัน พฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 

นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมคณะประกอบด้วย นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัด รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์และ และทีมงาน รวมทั้งสมาชิก "ชมรมปันรัก" ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและเงินช่วยเหลือให้แก่ นายอนันต์  หอยศรีจันทร์  อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่  10 ม.1 ต.ท่าสัก  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง , มีสุขภาพร่างกายไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ , ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการเข้าห้องน้ำ , มีความอ่อนแรงของกำลังมือแขนให้ขา  โดยเป็นการเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพร้อมทั้งได้นำต้นไม้ทั้งไม้ผลยืนต้นและพืชผักสวนครัวที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ผลไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยนาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.