นครนายก - ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จัดทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจรเมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที 12 มิถุนายน 2564 ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พ.ต.อ.ตระกูล เกียวประเสร็จ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พ.ต.ท.มาโนช สิทธิพล สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ร.ต.ต.สมพร ประดับเพ็ชร์ ร.ต.ต.หญิง บุษกร อินคง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก และคุณวกุล เข็มนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.จังหวัดนครนายก เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ตำแหน่งรองผู้กำกับ, ผบ.หมู่ทุกนาย ทางระบบออนไลน์ ตรวจสอบความพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้าสอบในลิ้งค์ เวลา 10 30 น.-12.30 น.และรอบที่ 2 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการสอบในครั้งนี้สอบพร้อมกันทั่วประเทศ


ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้ตำรวจภูธรทุกจังหวัดทำการทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานจราจรทางระบบออนไลน์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จึงได้ดำเนินการทดสอบข้าราชการตำรวจจราจร ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกรูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.