รพ.สต.สารจิตรพร้อม อสม  ปูพรมเคาะประตูบ้าน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนCovid19นางนงค์ลักษณ์ ก้านเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร นายสายัณห์ เชื้อเถาว์  สมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัย เขต 2 ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ อสม.ประจำหมู่บ้าน เดินรณรงค์ในหมู่บ้าน พร้อมกับเคาะประตูบ้านประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ร่วมลงทะเบียน เพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19พร้อมทำความเข้าใจกับชาวบ้าน  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ประชาชน เพื่อเชิญชวนฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด  เป้าหมายหลักก็เพื่อต้องการให้คนในชุมชนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่พำนัก อาศัย หรือทำงานอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน ให้ลงทะเบียนแสดงความจำนงตามช่องทางที่จัดทำขึ้น ว่าต้องการจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งหากไม่ทำการฉีดวัคซีนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะไม่เกิดขึ้น และการควบคุมการระบาดก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการระบาดก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีน โดยในการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาและให้ชุมชนได้ตระหนักและเข้าถึงโครงการของรัฐบาล การลงทะเบียนและยืนยันตัวบุคคลเพื่อความชัดเจนอีกด้วย  ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี 


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.