นครสวรรค์ - นายก​ อบจ.​ ตรวจเครื่องจักร​ พร้อมรับสถานการณ์​ น้ำท่วม​ฉับพลัน


เมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 6 พฤษภาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ.นครสวรรค์ เดินทางไปที่ศูนย์เครื่องมือกล อบจ.นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ และจ.ส.อ.ธานินท์ ไลยเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการให้การต้อนรับและบรรยายถึงแผนการจัดเตรียมพื้นที่ การจัดวางเครื่องจักรกล และความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรกล อบจ.นครสวรรค์

สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศและออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนที่จะก่อให้เกิด ลมพายุ มีฝนตก น้ำป่าไหลหลาก และลมกรรโชกแรงในหลายพื้นที่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จึงสั่งจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย ดังนี้
- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
- เรือพายพลาสติก จำนวน 70 ลำ
- เรือท้องแบน พร้อมเครื่อง จำนวน 7 ลำ
- เรือเร็ว (สวรรค์สวย) จำนวน 1 ลำ
- เรือตะเข้ไม้ จำนวน 2 ลำ
- รถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 12,000 ลิตร จำนวน 5 คัน
- รถยนต์ส่วนกลาง(หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) จำนวน 2 คัน
- รถขุดไฮโดรลิค  บูมสั้น จำนวน 18 คัน
- รถขุดไฮโดรลิค บูมยาว จำนวน 4 คัน
- เกรดเดอร์ จำนวน 5 คัน
- แทร็คเตอร์ จำนวน 2 คัน
- รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 2 คัน
- รถตักล้อยาง จำนวน 1 คัน
- รถบดล้อยาง จำนวน 3 คัน
-รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน จำนวน 6 คัน
- ขุดเจาะอเนกประสงค์ 1 เครื่อง
- รถฟาร์มแทร็คเตอร์ 4 คัน
- รถปูยางแอสฟัลท์ติก 1 คัน
- รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน จำนวน 7 คัน
- รถเทรลเลอร์ 10 ล้อ จำนวน 4 คัน
- รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 15 คัน

ทั้งนี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ยังได้มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นายปรัชญา ปัญญาอ่อง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นายธนเสฏฐ์  ศรีอัครโชตน์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในฤดูฝนนี้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นย้ำให้มีการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด รวมทั้งบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัย ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ  เพื่อถอดบทเรียนในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดน้ำท่วม รวมไปถึงมีการทดสอบ มีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ เรือพายพลาสติก เครื่องผลักดันน้า รถแทรกเตอร์/รถขุด  เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันที ตลอดจนควรมีแผนฝึกซ้อมหากเกิดน้ำหลากร่วมกับอปท.ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแนวทางรับมือสถานการณ์ฉุนเฉิน เพราะน้ำที่ไหลมาท่วมนครสวรรค์จะมาจาก 2 ที่หลัก คือ เทือกเขาทางจังหวัดเพชรบูรณ์ และเทือกเขาทางอำเภอลาดยาว ซึ่งบางครั้งน้ำจะไหลมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.