ชลบุรี - รพ.สมเด็จฯ ศรีราชา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนฟรี


ที่อาคารศรีราชาประชาคม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ฟรี โดยต้องเป็น ประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง ที่ต้องรับฉีดวัคซีน ได้แก่หญิงตั๋งครรภ์ (4 เดือนขึ้นไป)เด็ก 6 เดือน - 2 ปีผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปผู้เป็นโรคอ้วน (น้ำหนัก มากกว่า 100 กก. ผู้พิการทางสมองผู้เป็นโรคธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
ผู้มีโรคเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจหลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน และมีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา  โดยสามารถเดินทางมาพร้อมนำบัตรประชาชนมารับการฉีดวัคซีนได้  จนถึง 14 พฤษภาคม นี้  ตั้งแต่เวลา  8.00-16.00 นาฬิกา

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง






ขับเคลื่อนโดย Blogger.