#จิตอาสา สร้างการรับรู้ การเข้าใจ พิชิตภัย Covid-19เมื่อ 8 พฤษภาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 (ขุนอาสา 333) จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิม และให้ตระหนักรู้ถึงการป้องกันในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามต่างจังหวัด และแนะนำให้ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและคู่มือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายชื้อสินค้าในตลาด ณ ตลาดสดเมืองทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนมีความสนใจเป็นอย่างมาก

นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.