ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอชัยบุรี (ศปกอ ) ได้บูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อวันนี้วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอชัยบุรี(ศปก อ ) ได้บูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อตามแผนควบคุมโรค Active case finding ด้วยชุดตรวจ rapid test covid 2019 ซึ่งจะทราบผลภายใน 30 นาที โดยศูนย์ฯได้คัดเลือกพื้นที่ๆมีผู้ป่วย และมีกลุ่มเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง คือ พื้นที่บ้านสะพานไทร ม 4 ต ชัยบุรี มีกลุ่มเป้าหมาย 350 คน กำหนดดำนินการวันที่ 9,10 พฤษภาคม ซึ่งวันนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำโดยนายพิสิฐ แป้นหอม สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี พญ วิลาสินี ฉิมภักดี ผอ รพ ชัยบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงดำเนินการ ณ สนามกีฬา ม 4 ต ชัยบุรี มีกลุ่มเป้าหมายเข้าตรวจหาเชื้อ จำนวน 150 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด และวันที่ 10 พค 64 เจ้าหน้าที่ลงตรวจอีก 200 คน และมีแผนที่จะลงตรวจในพื้นที่มีกลุ่มเสี่ยงสูง หมู่ที่ 1 ต ไทรทอง และ หมู่ที่ 1 ต ชัยบุรี เพื่อค้นหาผู้ติด้ขื้อเข้ารับการรักษาและแองกันการแพร่ระบาดไปยังผู้อื่น
อำพล พันธุ/ รายงานจาก/อำเภอชัยบุรี /จังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนโดย Blogger.