ชุมพร - ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้ง รพ.สนามจังหวัดชุมพรวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชพ.ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รอง ผวจ.ชพ. ปลัดจังหวัดชุมพร  ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร สถิติจังหวัดชุมพรและ ผอ.กองช่าง อบจ.ชพ. ได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดตั้ง รพ.สนามจังหวัดชุมพร ณ อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ซึ่งมีทีมวิศวกรรมและทีมช่าง รีบเร่งรัดปรับปรุงสถานที่และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและแผน ที่วางไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา          

        ซึ่งคณะทำงานทุกฝ่ายได้เร่งระดมจัดหา ให้เป็นไปตามรูปแบบและแผนที่ได้วางไว้ เพื่อรองรับการผ่องถ่ายผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก (สีเขียว) จาก รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ในพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.64  เป็นต้นไป จำนวน 100 เตียง โดยการบัญชาการด้านการรักษาพยาบาล โดยทีมงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร มีนายแพทย์ ฉัตรชัย พิริยะ เป็น ผอ.รพ.สนาม  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาเช่นเดียวกับ รพ.หลัก เพื่อให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง(สีเขียว) มารักษาต่อให้ครบกำหนดเวลาและหายป่วยก่อนกลับบ้าน ได้อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้มีมาตรฐานในการรักษาและมีระบบรักษาความปลอดภัย

      สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง รพ.สนามจังหวัดชุมพร ได้รับการสนับสนุนจาก  อบจ.ชพ. ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร  โดยการเสนอของ สสจ.ชพ. และการบริจาคสิ่งของจากภาคเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา และมูลนิธิ เช่น แอร์ เตียง ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม พัดลม TV กล้อง CCTV Internet อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

  ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.