ชุมพร - มทบ.44 ทำการช่วยเหลือชาวเกษตรชาวชุมพรที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19  
มทบ.44 จัดกิจกรรม Army Delivery กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน จัดกำลังพลจิตอาสารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19                                                                                                                              

   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.   พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ.44 มอบหมายให้ พ.อ.หญิงประภาศรี ตัณศิลา ประจำมทบ.44 รักษาราชการแทน หก.กกร.มทบ.44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ จาก มทบ.44  ลงพื้นที่ ใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ให้การช่วยเหลือด้านแรงงานในการเก็บเกี่ยวและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรคือ ฟักเขียว จำนวน 2,000 กก. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดราคาตกต่ำ  ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ผ่านมา 

พ.อ.หญิงประภาศรี ตัณศิลา กล่าว ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยทางหน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าวไปใช้ในการปรุงอาหารเมนูต่างๆ สำหรับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยเพื่อให้ทหารกองประจำการได้รับประทาน ตามโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรมีรายได้” ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดราคาตกต่ำ  ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514
ขับเคลื่อนโดย Blogger.