พะเยา พิธีบวงสรวงขันครู  108 ไหว้ขอพรโชคลาภ พระพุทธมงคล 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว(วัดคุ้ม)ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดทำพิธีบวงสรวงขันครู 108 ไหว้บูชาพระพุทธมงคลซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัดหัวข่วงแก้วที่ยังสร้างไม่เสร็จ เพื่อ เป็นการบวงสรวง ไหว้พระพุทธมงคล  ช่วยดลบันดาลให้ ปักรักษาคุ้มครอง ทำอะไรสำเร็จ ทั้งยังให้เกิดความ สัมฤทธิ์ผล ทุกประการ อีกทั้งยังเป็นการขอพรให้ช่วยให้การสร้างวิหารวัดที่กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จให้ประสบผลสำเร็จด้วย เพราะที่ผ่านมาการสร้างได้ชะงักลงเนื่องจากประสบปัญหากับโรคโควิค 19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน 


สำหรับขันครู 108 ที่ใช้ทำพิธีบวงสรวงไหว้พระพุทธมงคลจะประกอบไปด้วยขันหลวง หรือขันใหญ่ และขันรองอีก สองขัน นอกนั้นจะมีขัน หมาก พลู ดอกไม้ธูปเทียนผลไม้รากไม้และสิ่งของอื่นที่เป็นมงคล108อย่างนำมาตั้งบนโต๊ะบวงสรวงบูชา พระพุทธมงคล ซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของล้านนาที่ สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันแม่อุ้ยพยอม สังฆะวดีอายุ 70 ปี ชาวบ้านชุมชน วัดหัวข่วงแก้ว(วัดคุ้ม) กล่าวว่า ชาวบ้านชุมชนวัดหัวข่วงแก้วแก้ว (วัดคุ้ม) ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำทำขันครู 108 เพื่อทำพิธีไหว้ พระพุทธมงคลซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถที่กำลังสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันสำหรับขันครูมีองค์ประกอบด้วยขันหลวงหรือ(ใหญ่) และจะมีขันรองอีก 2 ขันนอกจากนั้นจะเป็น ขันธ์หมากขัน พลู ดอกไม้ธูปเทียน ผลไม้รากไม้ 108  


สำหรับพิธีไหว้ครู จะทำพิธีต่อหน้าองค์พระพุทธะภายในอุโบสถ ไม่มีขันธ์ทั้งหมดตั้งอยู่บนโต๊ะบูชา เรียบร้อยเป็นพุทธบูชาและพิธีบวงสรวงพระพุทธมงคลจะให้เกิดความเป็นศิริมงคลดลบันดาลให้ทำอะไรประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะทางวัดกำลังทำการก่อสร้างวิหารและศาลาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ หลังจากที่ต้องประสบกับเชื้อโรคโควิด ที่ผ่านมาทำให้การก่อสร้างต้องชะงักลงเช่นการทำพิธีบวงสรวงไหว้ขันครูครั้งนี้เพื่อเป็นการขอพรจากพระพุทธมงคลดล  บันดาลให้ทำอะไรประสบผลสำเร็จปกปักรักษาคุ้มครองดลบันดาลให้โชคลาภด้วย หรือหากผู้ใดต้องการสนับสนุนทุนช่วยสร้างอุโบสถวัดหัวข่วงแก้ว  ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพะเยา หมายเลขบัญชี 512-0442471 

สัมภาษณ์แม่อุ้ยแม่อุ้ยพยอม สังฆะวดีอายุ 70 ปี ชาวบ้านชุมชน วัดหัวข่วงแก้ว(วัดคุ้ม) 

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศขับเคลื่อนโดย Blogger.