สุโขทัย-เรือนจำ -อบจ.เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามรับมือโควิดหากแพร่ระบาดในเรือนจำสุโขทัย           วันที่ 24 พ.ค.64 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและนายแพทย์ปองพล วรปราณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทำโรงพยาบาลสนามของเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

            ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่กระจายเข้าสู่เรือนจำหลายแห่งทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อกันเป็นจำนวนมาก กรมราชทัณฑ์มีความห่วงใย ในสภาวการณ์ของการระบาด เพื่อให้ญาติผู้ต้องขังและสังคมสบายใจ ได้ให้ทุกเรือนจำทั่วประเทศจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทำโรงพยาบาลสนาม ซึ่งอาจจะต้องกันแดนไว้ 1 แดนเพื่อจัดทำโรงพยาบาลสนาม เตรียมพร้อมรับมือ ในส่วนของเรือนจำจังหวัดสุโขทัยขณะนี้ได้ใช้อาคารโรงฝึกงาน ในแดนฝึกวิชาชีพ เป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรับได้ทั้งหมด 100 เตียง โดยแบ่งเป็น 2 ชั้นๆละ 50 เตียง 

            นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของเรือนจำและแพทย์ที่จะมาดูแล ว่าจังหวัดสุโขทัยโดยเรือนจำจังหวัดสุโขทัยและเรือนจำอำเภอสวรรคโลกได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในเรือนจำเป็นอย่างดี โดยจะดำเนินการตรวจหาเชื้อผู้ต้องขังทั้งเรือนจำให้ครบ 100% มีการคัดกรองรายใหม่ก่อนเข้าเรือนจำ ทั้งผู้ต้องขังเข้าใหม่ออกศาล หรือกลับจากโรงพยาบาลเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน และเร่งตรวจหาเชื้อโดยเร็วที่สุด และตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนจะจำหน่ายจากแดนกักควบคุมโรคไปยังแดนทั่วไป จากเดิมที่มีการคัดกรอง 3 วันแรกจะเปลี่ยนเป็นคัดกรองตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันแรกก่อนที่จะส่งไปเข้าเรือนจำ ทั้งนี้จะมีทีมแพทย์และพยาบาลเข้ามาดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

          ด้านนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่ลอสร้างโดมอเนกประสงค์ (covid -19) อีกจำนวน 1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักรักษา และบุคลากรในการปฏิบัติงานให้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น  หลัง ซึ่งปัจจุบันเรือนจำจังหวัดสุโขทัยมีผู้ต้องราชทัณฑ์ 1077 คน


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.