ที่หอประชุม อำเภอลับแล บ้านน้ำใส อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เเปิดรับบริจาคโลหิตโดยมี ประชาชน ร่วม บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกัน covid อย่างเคร่งครัดเมื่อวันอังคารที่ 11 พค.2564
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และที่ว่าการอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดขอรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธาที่มีจิตใจจะบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สถานที่รับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอลับแล บ้านน้ำใส ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในวันนี้ได้มีประชาชนจำนวนมากจากอำเภอแลและตำบลต่างๆในพื้นที่ ได้มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากเพื่อจะได้นำโลหิตไปมอบให้ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพียงปีละ1ครั้ง ปรับเเปลี่ยนพฤติกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3เดือน โดยได้มีการปฏิบัติตามมาตการการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และยังมีการได้มอบใบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกจากสภากาชาดให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตต่อกันรวม 7ครั้งขึ้นไปตามลำดับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชา สภากาชาดไทย ได้ชี้แจงว่า การจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปรับบริจาคโลหิต ยังหน่วยงาน และสถานที่ต่างๆ ยังคงสามารถทำได้ เพราะเป็นงานบริการทางการแพทย์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ จึงไม่เข้าข่ายการจัดกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2548 โดยมีมาตรการ จัดจำนวนคนบริจาค เป็นช่วงเวลา เว้นระยะห่าง ไม่ให้เกิดการแออัดคับคั่ง วัดไข้ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

นาคา คะเลิศรัมย์ /รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.