นายอำเภอชัยบุรีเอาจริงตั้งจุดตรวจจุดสกัดปิดทางเข้าทุกสายวันนี้


วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอชัยบุรีขณะนี้มียอดผู้ป่วยจำนวน 25 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 350 ราย ได้นำมาตรวจหาเชื้อ และ สั่งกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว แต่ยังมีพื้นที่ข้างเคียง ยังมีการแพร่ระบาดอยู่อีกหลายจุดเพื่อปกป้องพื้นที่ และดูแลคนที่ถูกกักกันให้ปฏิบัติตามมาตราการสาธารณสุข จึงได้สั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด แนวเขตรอยต่อ ระหว่างอำเภอ เพื่อตรวจคัดกรอง และสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของพี่น้อง มีเจ้าหน้าที่จาก รพสต ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตร ชุด ชรบ อสม อบต ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก สภ ชัยบุรี ทีมสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลและภาคเอกชน รวมจำนวน 19 จุด ดังนี้

ต.ชัยบุรี ..
ม.2 หน้าป้อมตำรวจ
ม.3 หน้า ร.ร.บ้านยวนปลา /
ม.5 หน้าศาลาหมู่บ้าน
ม.7 แยกควนพุน
ม.8 สามแยกต้นเหรียง
ม.9 หน้าศาลาหมู่บ้าน
ม.10 หน้าที่ทำการ ผญบ.จุดคัดกรอง ต.คลองน้อย...
ม.1 หน้าบ้านผู้ช่วยชัยสิทธิ์
ม.2 หน้าหัวสะพานทอนใต้
ม.4 หน้าป้อมควนฮาย
ม.7 หน้าบ้านผู้ช่วยภูไท
ม.8 หน้าบ้านนายประทีป

ต.สองแพรก...
ม.1 หน้าวัดสมัยสุวรรณ
ม.4 สามแยกไป ต.ไทรขึง
ม.7 รอยต่อ ต.ไทรขึง

ต.ไทรทอง
ม.1 หน้าศาลาหมู่บ้าน
ม.4 สามแยกทางไปกระบี่
ม.5 สามแยกอดีตผู้ใหญ่
ม.8 สามแยกทางเข้าสำนักสงฆ์สระแก้ว
ขอชื่นชม นายอำเภอสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกๆฝ่ายด้วยใจจริงครับ ที่ร่วมกันทำงานกันอย่างเหนื่อยล่า เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านทุกๆคนจริงๆครับ
//อำพล พันธุ /รายงานจาก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี..
ขับเคลื่อนโดย Blogger.