กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานโยนกล้า พันธุ์ข้าว กข. 41 ภายใต้โครงการ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์)” ณ บริเวณสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

  

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานโยนกล้า พันธุ์ข้าว กข. 41 ภายใต้โครงการ โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์)โดยมี นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเดชา นุตาลัย ประธานคณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก และอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เป็นผู้กล่าวถึงการโยนกล้า และอธิบายวิธีการโยนกล้าที่ถูกต้อง ซึ่งมีนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต , หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ,หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ,ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวง ,ผู้นำชุมชน ,เกษตรกร ,ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดลาดกระบัง เข้าร่วมงานในครั้ง

* สำนักงานเขตลาดกระบัง จัดทำโครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์)” โดยปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณด้านหลังสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ซึ่งภายในพื้นที่ ประกอบไปด้วย แปลงนาสาธิต แปลงพืชผักสวนครัว ไม้ผล และบ่อเลี้ยงปลา นอกจากนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการที่สำนักงานเขตลาดกระบัง** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการ โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์) เป็นการจัดการพื้นที่ว่างปล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการสำนักงานเขตลาดกระบัง รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้ พร้อมนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตัวเองให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อไป

 

  ---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ----

 

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.