นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอชัยบุรี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร มาตรการ ข้อสั่งการต่างๆ และแนวทาง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้ ณ หอประชุมอำเภอชัยบุรี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอชัยบุรี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม
1. ตรวจเข้มการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง)
2. ให้ตั้งด่านตรวจทางเข้าหมู่บ้านเพื่อคัดกรอง
3. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตน ตามแนว DMHTT
4 สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำไทม์ไลน์ของผู้ป่วย
5 สำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด
6 กวดขันไม่ให้มีการรวมกลุ่มสังสรรค์ และเล่นการพนัน
7 สำรวจกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าทดสอบในการค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุก
8 ให้ ศปก ต ได้ดำนินการในแต่ละตำบล
9 ให้จัดตั้งสถานที่กักกันส่วนกลาง
- อำพล พันธุ รายงาน จาก อ .ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนโดย Blogger.