พังงา-ด่วน...ผู้ว่าพังงาส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าภูเก็ตขอผ่อนปรนให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการเข้าจังหวัดภูเก็ต   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่จังหวัดภูเก็ตได้ออกมาตรการบังคับอย่างเข้มข้นสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test ภานใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางและยกเว้นให้กับบุคคลและรถขนส่งบางประเภท ตั้งแต่วันที่16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการที่ต้องเดินทางไป-กลับระหว่าง2จังหวัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภค บริโภค ที่สับสนกับการต้องถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจให้ตรวจหาเชื้อโดยไม่มีข้อยกเว้นตามประกาศของจังหวัดภูเก็ต และล่าสุดยังมีประกาศฉบับใหม่เพิ่มเติมถ้าหากไม่ตรวจเชื้อจะต้องกักตัวอีก

     ล่าสุดวันนี้(18 พ.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดพังงา ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2645/2564 ข้อ 1 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ตห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต เว้นแต่ เป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test ภานใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง หากไม่สามารถดำเนินการได้ต้องเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ส่งผลให้ชาวจังหวัดพังงา ที่มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต หรือไปทำงานประเภทไปเช้า เย็นกลับ ไม่สามารถเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการตรวจหาเชื้อโควิด

 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวจังหวัดพังงา ได้มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขออนุญาตผ่อนปรนให้ประชาชนชาวจังหวัดพังงา ที่มีเหตุจำเป็นหรือต้องเดินทางไปทำงานประเภทไปเช้า เย็นกลับ สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ ซึ่งจังหวัดพังงาจะมีหนังสือรับรองให้กับประชาชน และประชาชนสามารถขอหนังสือรับรองได้ ณ ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ จากนั้นให้ไปกรอกแบบฟอร์มขอเข้าพื้นที่ภูเก็ต ที่ด่านท่าฉัตรไชย โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ส่วนคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆ ให้ตรวจคัดกรอง Rapid Test มาจากต้นทาง อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงมาให้เรียบร้อย ไม่สามารถตรวจที่พังงาได้

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.